Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast

Sociaal Fonds voor de Maatschapvisserij

Het Sociaal Fonds voor de Maatschapvisserij (SFM) is in 1971 op verzoek van de maatschapvissers in Nederland opgericht. De SFM is opgericht als onderlinge waarborgmaatschappij.

Verzekeren arbeidsongeschiktheid

Het SFM verzekert haar leden onder andere tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid tot aan de datum waarop de maatschapvisser recht heeft op AOW doch uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt.

Naast deze verzekering heeft het SFM voor haar leden een collectieve ongevallen- en overlijdensverzekering afgesloten.

Contact

Hoofdkantoor SFM
Ierlandlaan 4
2713 HL Zoetermeer

079 - 870 00 60
Stuur een e-mail